Ulgi do kursów UMiG Pleszew

KURSY OBJĘTE ULGAMI URZĘDU MIASTA i GMINY PLESZEW 2022

Linia R-20 Pleszew – Kowalew – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 15.15
➢ z Kowalewa godz. 07.20, 10.30

Linia R-20D Pleszew – Kowalew

➢ z Pleszewa godz. 14.30

Linia 21 Marszew – Pleszew – Kuczków

➢ z Kuczkowa godz. 13.20, 15.20
➢ z Pleszewa godz. 12.34, 14.34

Linia 22C Borucin – Taczanów – Pleszew – Marszew

➢ z Borucin/Taczanów godz. 06.20, 07.10, 09.20
➢ z Marszewa godz. 08.35, 14.10, 15.25

Linia R-22S Pleszew – Taczanów – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.45

Linia R-23F Pleszew – Grodzisko – Rokutów – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 08.30, 15.05, 15.10
➢ z Rokutów/Grodzisko godz. 07.10, 07.20, 09.10

Linia R-23A Pleszew – Grodzisko – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 15.10

Linia A Pleszew – Brzezie – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.30, 08.30, 11.30, 13.20, 15.15
➢ z Brzezia godz. 09.22, 12.07, 13.52, 16.12, 18.22

 

Linia P Pleszew – Piekarzew – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.00, 07.05, 14.35, 15.40
➢ z Piekarzewa godz. 07.23, 08.33, 15.03, 17.03

Linia 1E Pleszew – Kuczków

➢ z Pleszewa godz. 13.40, 15.30
➢ z Kuczkowa godz. 07.19, 08.59