Ulgi do kursów UMiG Pleszew

KURSY OBJĘTE ULGAMI URZĘDU MIASTA i GMINY PLESZEW 2019

Linia R-20 Pleszew – Kowalew – Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 13.45, 15.15
➢ z Kowalewa godz. 07.20, 08.25, 10.30

Linia 21 Marszew – Pleszew – Ludwina

➢ z Ludwina /Dobra Nadzieja godz. 07.17, 07.20, 13.20, 15.20
➢ z Marszewa/ Pleszew godz. 07.00, 07.10, 12.34, 14.34

Linia 22C Borucin-Taczanów-Pleszew-Marszew

➢ z Borucin/Taczanów godz. 06.20, 07.10, 09.20
➢ z Marszewa godz. 08.35, 14.10, 15.25

Linia R-22S Pleszew- Taczanów- Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.45, 14.12

Linia R-23F Pleszew -Grodzisko-Rokutów-Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 15.05- „H”, 15.10
➢ z Rokutów/Grodzisko godz. 07.10, 07.20, 15.50- „H”

Linia R-23A Pleszew-Grodzisko-Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 15.10

Linia A Pleszew -Brzezie -Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.30, 08.30, 10.20, 13.20, 15.15
➢ z Brzezia godz. 11.22, 13.52, 16.12, 18.22, 20.22

Linia C Pleszew -Pleszew

➢ z Pleszewa Szpital godz. 09.35, 11.00
➢ z Pleszew Cm. Komunalny godz. 10.20, 11.40

Linia P PESZEW-Piekarzew-Pleszew

➢ z Pleszewa godz. 06.00, 07.05, 14.35, 17.20
➢ z Piekarzewa godz. 07.21, 08.31, 15.01, 18.51